Vokietijos LB Tarybos rinkimų rezultatai
VLB_logo_web_DE_0_fulltext

 Vokietijos LB Tarybos rinkimai vyko korespondenciniu būdu 2010 m. lapkričio 27 dieną.
Skelbiami preliminariniai rinkimų rezultatai

.

Vokietijos lietuviai kas trejus metus renka Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Tarybą. Ji susideda iš 15 narių ir yra aukščiausias Vokietijos Lietuvių Bendruomenės organas.Taryba renka Valdybą, Kontrolės komisiją, Garbės teismą ir kitas svarbias institucijas, nustato Bendruomenės veiklos gaires, priima ir keičia Vokietijos LB Statutą, atsako už visą bendruomenės turtą. Naujoji VLB Taryba savo pirmąjam posėdžiui susirinks 2011 m. kovo nėnesį.

 

Rinkimuose turėjo teisę dalyvauti visi visateisiai Bendruomenės nariai. Jų yra apie 1200.

Rinkimų komisija š. m. gruodžio 4 d. susirinko į savo posėdį ir atsivežė iš pašto balsavimo vokus. Rasti atėję 343 balsavimo vokai, iš kurių buvo 6 negaliojantys. Balsai pasiskirstė taip:

1. - 205 - Dambriūnaitė-Šmitienė, Marija  -  56 m. mokytoja iš Lampertheimo 

2. - 171 - Lipšys, Martynas  -  33 m. dipl. biologas iš Tübingeno

3. - 169 - Bartusevičius,Tomas  -  44 m. dipl. ekonomistas iš Dreiso

4. - 163 - Henke, Dalia  -  36 m. ekonomistė iš Hamburgo

5. - 161 - Šiugždinis, Antanas  -  56 m. banko tarnautojas iš Lampertheimo

6. - 158 - Dr. Narkevičienė, Bronė  -  50 m. V-16 gimn. direktorė iš Lampertheimo

7. - 148 - Ručys, Gintaras  -  47 m. mokytojas iš Lampertheimo

8. - 146 - Čuplinskas, Rimas, M.A. -  41 m. ELKC direktorius iš Heidelbergo

9. - 145 - Lipšienė, Bronislava  -  62 m. mokytoja iš Lampertheimo

10. - 143 - Baliulienė, Elena  -  66 m. medicinos  darbuotoja iš Hamburgo

11. - 142 - Žiukienė, Inga  -  37 m. kultūros menedžerė iš Bremeno

12. - 141 - Dr. Lenertas, Vilius  -  73 m. buvęs mokslinis darbuotojas iš Stegeno

13. - 136 - Šiugždinis, Aidas  -  26 m. finansininkas iš Lampertheimo

14. - 130 - Zaksaitė, Milda  -  30 m. mokslinių tyrimų asistentė iš Müncheno

15. - 128 -  Gaurilčikas, Martynas  -  26 m. informatikas iš Mannheimo

Kandidatais liko:

16. - 126 - Jankūnas, Edmundas  -  55 m. bern.bendrabučio vedėjas iš Lampertheimo

17. - 119 - Preine, Eglė  -  30 m. studentė  iš  Celles

18. - 117 - Vaitkienė, Jutta  -   68 m. rašytoja iš Hamburgo

19. - 112 - Veršelis, Petras  -   60 m. laisvas žurnalistas iš Lampertheimo

20. - 103 - Tschischauskas, Martynas  -  25 m. studentas iš Mannheimo

21. - 100 - Korinth, Asta  -  37 m. medicinos darbuotoja iš Zirndorfo

Preliminariniai rinkimų rezultatai bus išsiuntinėti paštu visiems balsavimo teisę turėjusiems rinkėjams. Tada kiekvienas rinkėjas galės Rinkimų komisijai iki nustatytos datos pareikšti protestą dėl eventualiai vykusių rinkimų eigos pažeidimų.

Rinkimų komisijos adresas:

Irene Timpienė
c\o Litauische Gemeinschaft in Deutschland e.V.
Lorscher Str. 1
68623 Lampertheim

Irena Timpienė    Rūta Lange
   Pirmininkė        Sekretorė