Ieškome laikmečio liudininkų projektui "Dipukai – gyva Europos atmintis"
dp-photo

Europos lietuvių kultūros centras (ELKC) bendradarbiauja su Lietuvos viešąja įstaiga „Minčių studija“ vykdant Europos Sąjungos remiamą projektą „Dipukai – gyva Europos atmintis“.

Per dokumentinių apybraižų ciklą, kurių transliacijos vyks per LTV bei palydovinį kanalą LTV World, planuojama atskleisti europiečių identitetą ir istorinę praeitį, paženklintą Antrojo pasaulinio karo. Nuo stalinizmo rėžimo represijų bėgę ir iki šiol užsienyje gyvenantys lietuviai pasakos apie savo patirtis ir likimus. Apybraižų ciklas atskleis, kokią savo istorinę kultūrą į Vakarų Europą atsinešė šie pabėgeliai, kaip prisitaikė prie vietinių sąlygų ir kokį identitetą jiems pavyko išsaugoti.
Pabėgėlių istorijos ir praeitis – tai didžiulis visos Europos solidarumo ir abipusio supratimo palikimas. Todėl šie dokumentiniai filmai neš ir edukacinį krūvį. Juk dabartinei europiečių kartai tenka spręsti panašias problemas, kuomet karo ar ekonominių sunkumų savo kraštuose neatlaikantys žmonės ieško naujų namų Europoje.

 

Šio dokumentinių apybraižų ciklo televizines transliacijas Lietuvoje planuojama parengti 2011 m. rugpjūčio 23 dienai, kuomet minima Juodojo kaspino diena. Taip pat bus siekiama, kad per praeities prisiminimus atskleista istorija būtų prieinama kuo platesnei auditorijai – planuojama sukurti tinklalapį, kuriame bus demonstruojamos sutrumpintos apybraižų versijos, titruotos užsienio kalbomis. Išeivių spaudai bus parengti straipsniai, o ateityje planuojame išleisti prisiminimų knygą, taip išsaugant gyvą Europos atmintį. Surinktas archyvas „Dipukai – gyva Europos atmintis" bus padovanotas Genocido aukų muziejui Vilniuje.

Šiam projektui ELKC ieško žmonių iš įvairių Europos kraštų, į kuriuos bėgo arba kuriuose gyventi liko „dipukai", t.y. Raudonajai armijai artėjant link Lietuvos į Vakarus pasitraukę Lietuvos gyventojai (DP = „displaced persons"). Jei pažįstate tokių žmonių arba galėtumėte mus nukreipti tinkama linkme, maloniai Jūsų prašome suteikti mums (i) jų kontaktinius duomenis ir (ii) trumpa biografinį aprašymą. Šie žmonės turėtų būti bėgę iš Lietuvos baigiantis Antrąjam pasauliniam karui, iki šiol gyventi užsienyje ir būti pajėgūs prieš filmavimo kamerą papasakoti savo istoriją žurnalstui. Kūrybinė grupė iš Lietuvos atvyks pas pašnekovą, suderins su juo jam patogų laiką, numatys pokalbio gaires.

Informacija prašome siųsti adresu „cuplinskas(eta)elkc.org" arba skambinti numeriu +49 6256 858675.

Iš anksto dėkojame už nuorodas ir patarimus!